Дентален кабинет

Цени

Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

Първичен преглед

(снемане на зъбен статус и изготвяне на досие)

20 лв.

Профилактичен преглед

(включително полиране на съзъбието)

20 лв.

Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук и полиране на съзъбието със сода

80лв.

Мотивация и обучение за подържане на устна хигиена

20лв.

Ортодонтска консултация

30 лв.

Ортодонтски отпечетъци и биометричен анализ на ситуационни модели и анализ на телерентгенография (включително анализ на телерентгенография)

80 лв.

Изготвяне финансов и лечебен план на ортодонтско лечение

20 лв.

Лечение на ортодонтска деформация на едната челюст със снемаем активен ортодонтски апарат

300 лв.

Лечение на ортодонтска деформация със сложен снемаем междучелюстен апарат

600-700 лв.

Лечение на ортодонтска деформация със метални неестетични брекети на двете челюсти за целия период

2600-2900 лв.

Лечение на ортодонтска деформация с естетични сапфирени брекети на двете челюсти за целия период

3700 лв.

Поставяне на апарат за бързо максиларно разширение

250 лв.

Поставяне на функционален апарат

400 лв.

• • • • •

 

Почистване на кариозна маса и поставяне на временна вложка (лекарство)

25лв.

Изработване на обтурация (пломба)

(с една повърхност, с фотополимер)

50 лв.

Изработване на обтурация (пломба)

(с две повърхности, с фотополимер)

60 лв.

Изработване на обтурация (пломба)

(с три повърхности, с фотополимер)

70 лв.

Изграждане на фрактуриран зъб

(без радикуларен щифт)

80 лв.

Естетично възстановяване на фронтален зъб

90-100 лв.

• • • • •

 

Лечение на коренов канал

(механична и химична обработка)

70 лв.

Запълване на коренов канал

50 лв.

Релечение на коренов канал

180 лв.

Поставяне на радикуларен щифт/фиброщифт/

80 лв.

Промивка на коренов канал (на посещение)

20 лв.

• • • • •

 

Изработване на металокерамична прагова корона (включително отпечатък с С- силикон и циментирането й)

250лв.

Изработване на метална(бленд) прагова корона

(включително отпечатък с С- силикон и циментирането й)

180 лв.

Изработка на временна корона в клинични условия

50 лв.

Изработка на временна корона в лабораторни условия

60 лв.

Изработване на восъчен моделаж (на зъб)

20 лв.

Отпечатък с А- силикон от челюст

50 лв.

Оклузален ключ- захапка

25 лв.

Циментиране на разлепена корона

20 лв.

Препариране на коренов канал за лят щифт

80 лв.

Изработка на металокерамичен/фотополимерен/ инлей


150 лв.

Частична плакова протеза на едната челюст

(включително отпечатък)

350 лв.

Тотална плакова протеза на едната челюст

(включително отпечатък)

340 лв.

Тотална плакова протеза на двете челюсти

(включително отпечатък)

600 лв.

Репаратура на плакова протеза

80 лв.

Ребазация на плакова протеза

80 лв.

Моделнолята протеза

700 лв.

Металокерамична корона върху имплант

400 лв.

Керамична фасета

600 лв.

Керамичен инлей

400 лв.

Изцяло керамична корона

500 лв.

Изпиляване на предварителни контакти (на зъб)

3 лв.

Полиране на остри ръбове

20 лв.

Изработка на металокерамичен тричленен мост

(включително отпечатък)

750 лв.

Изработка на шина за бруксизъм

500 лв.

• • • • •

 

Избелване на двете челюсти с шини/домашно избелване/


250 лв.

Избелване на челюст в клинични условия

200 лв.

Избелване на единичен зъб с ендогел

(три посещения)

100 лв.

• • • • •

 

Терминална анестезия

10 лв.

Проводна анестезия

15 лв.

Интралигаментарна анестезия

5 лв.

Екстракция на еднокоренов зъб

50 лв.

Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб

150 лв.

Екстракция на многокоренов зъб

70 лв.

Екстракция на млечен зъб

30 лв.

Екстракция на полуретиниран зъб

300 лв.

Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на кост

500 лв.

Поставяне на имплант

1500 лв.

Инцизия, включително поставяне на анестезия и дрен

80 лв.

Локална обработка на устна лигавица

20 лв.

Кюретаж на пародонтален джоб (на зъб), включително анестезия

50 лв.

Циркумцизио на полуретиниран зъб, включително анестезия

80 лв.

• • • • •

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


КОНТАКТИ