Дентален кабинет

Цени

Цени

Ц Е Н О Р А З П И С

ОРТОДЕНТ    

 

 1. Първичен преглед                                                                                                            20 лв.

  ( снемане на зъбен статус и езготвяне на досие )

   

 2. Профилактичен преглед                                                                                                 20 лв.

  ( включетелно полиране на съзъбието  )

 3. Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук                                         80 лв.

  и полиране на съзъбието със сода 

   

 4. Мотивация и обученеие за подържане на устна хигиена                                     20 лв.

   

 5. Ортодонтска консултация                                                                                              30 лв.

   

 6. Биоматричен анализ на ситуационни модели                                                         80 лв.

+ отпечатък .влюч. анализ на телерентгенография

 1. Изготвяне на план и ортодонтско лечение                                                                 20 лв.

 2.  

 3. Лечение на ортодонтска деформация на  едната челюст                                      300 лв.

  със снемаем ортодонтски апарат

   

 4. Лечение на ортодонтска деформация със сложен                                                  700 лв.

  междучелюстен апарат

   

 5. Лечение на ортодонтска деформация с метални                                           2600-2900 лв.

  Неестетични брекети на две челюсти за целия период

   

 6.   Лечение на ортодонтска деформация с естетични                               3700 лв Керамични брекети на двете челюсти за целия период

   

 7. Поставяне на апарат за бързо максиларно разширение                                          250 лв.

   

 8. Поставяне на функционален апарат                                                                               400 лв.

   

 9. Почистване на кариозна маса и поставяне на временна вложка ( лс )               25 лв.

   

 10. Изработване на обтурация с фотополимер  1 повърхност                                         60 лв.

   

 11. Изработване на обтурация с фотополимер-2 повърхности                                        70 лв.

   

 12. Изработване на обтурация с фотополимер -3 повърхности                                       80 лв.

   

 13. Изграждане на фрактуриран зъб без радикуларен щифт                                            80 лв

   

 14. Естетично възстановяване на фронтален зъб                                                               100 лв

   

 15. Лечение на коренов канал + запълване                                                                         120 лв

   

 16. Прелечение на коренов канал + временна вложка                                                     180 лв

   

 17. Поставяне на радикуларен щифт                                                                                        80 лв

   

 18. Промивка на коренов канал                                                                                                20 лв

   

 19. Изработване на металокерамична прагова корона                                                    250 лв

       Влючително отпечатък със С-  силикон  и циментиране

Изработване на метална – бленд прагова корона                                                             180 лв

 1. Изработка на временна корона в клинични условия                                                 50 лв

27.Изработка на временна корона в лабораторни условия                                            60 лв

28.Изработка на восъчен моделаж на зъб                                                                            20 лв

29.Отпечатък с А- силикон от челюст                                                                                     50 лв

30.Оклузален ключ – захапка                                                                                                    25 лв

31.Циментиране на разлепена корона                                                                                  20 лв

32.Препариране на коренов канал за лят щифт  + поставяне на ФЩ                            80 лв

33.Изработка на металокерамичен –фотополимерен инлей                                         150 лв

34.Частична плакова протеза на едната челюст                                                                 350 лв

35.Тотална плакова протеза на едната челюст                                                                  340 лв

36.Тотална плакова протеза на двете челюсти                                                                  600 лв

37.Репаратура или ребазация на плакова протеза                                                             80 лв

38.Моделнолята протеза                                                                                                         700 лв

39.Металокерамична корона върху имплант                                                                    300 лв

40.Керамична фасета                                                                                                                600 лв

41.Керамичен инлей                                                                                                                 400 лв

42.Изцяло керамична корона                                                                                                 500 лв

43.Изпиляване на предварителни контакти на зъб                                                               3 лв

44.Полиране на остри ръбове                                                                                                  20 лв

45.Изработка на металокерамичен тричленен мост                                                       750 лв

46.Изработка на шина за бруксизъм                                                                                     500 лв

47.Домашно избелване на2-те челюсти + изработка на шините                                  250 лв

48.Клинично избелване 1 челюст                                                                                          200 лв

49.Избелване на единичен зъб с ендогел  за три посещения                                        100 лв

50.Терминална анестезия                                                                                                           10 лв

51.Проводна анестезия                                                                                                                15 лв

52.Интралигаментарна анестезия                                                                                               5 лв

53.Екстракция на еднокоренов зъб                                                                                          70 лв

54.Екстракция многокоренов зъб                                                                                           100 лв

55.Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб                                                                        150 лв  

56.Екстракция на млечен зъб                                                                                                     30 лв

57.Екстракция на полуретиниран зъб                                                                                    300 лв

58.Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на кост                                                     550 лв

59.Поставяне на имплант                                                                                                      1500 лв

60.Инцизия ,влючително поставяне на анестезия и дрен                                               80 лв

61.Локална обработка на  устна лигавица                                                                           20 лв

62.Кюретаж на пародонтален джоб + анестезия                                                               50 лв

63.Циркумцизио на полуретиниран зъб + анестезия                                                        80 лв                                

 АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


КОНТАКТИ