Дентален кабинет

Хирургично лечение

Хирургичното лечение се налага тогава,когато всички други консервативни методи за лечение на зъби са изчерпани.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


КОНТАКТИ