Дентален кабинет

Как се поддържа добра устна хигиена при деца?

При децата устната хигиена е дори от по-голямо значение.Детските млечни зъби са с по-тънка структура на емайла от тази на възрастните, а използването на въглехидратна храна е в по-големи количества.Дечицата трябва да се приучават на хигиена в устата от съвсем малка възраст.ТТази роля се възлага на родителите.Още в момента,когато се покажат първите връхчета на млечните зъбки родителите трябва да започнат изчистването им с кърпички или текстилни пръстчета напоени с дезифектант.Когато детето поотрасне трябва да научи само да почиства зъбите си с детска четка първо напоена с вода, а след това и с детска паста за зъби.Друго хигиенно профилактично средство, което със сигурност ще е приятно за децата е изполването на дъвки без захар, съдиржащи сорбитол.При дъвченето им се стимулира отделянето на слюнка, която намалява киселинноста от въглехидратите и почиства зъбните повърхности.

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН


КОНТАКТИ