Цени

Диагностика

Първичен преглед (снемане на зъбен статус и изготвяне на досие) 30 лв.
Профилактичен преглед (включително полиране на съзъбието) 20 лв.
Ортодонтска консултация 50 лв.

Профилактика

Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук и полиране на съзъбието със сода 90 лв.
Мотивация и обученеие за поддържане на устна хигиена 20 лв.
Силанизиране зъб 35 лв.
Флуоризиране на зъб 25 лв.
Флуоризиране на челюст 120 лв
Изработка на шина за бруксизъм 280 лв.

Избелване на зъби

Домашно избелване + изработка на шините 280 лв.
Клинично избелване 400 лв.
Избелване на единичен зъб с ендогел за три посещения 100 лв.

Ортодонтия

Ортодонтска консултация 50 лв.
Биоматричен анализ на ситуационни модели + отпечатък, вкл. анализ на телерентгенография 150 лв.
Лечение на ортодонтска деформация с трейнер 350 лв.
Лечение на ортодонтска деформация на едната челюст със снемаем ортодонтски апарат 500 лв.
Лечение на ортодонтска деформация със сложен междучелюстен апарат 800 лв.
Лечение на ортодонтска деформация с метални неестетични брекети на две челюсти за целия период 3000-3600 лв.
Лечение на ортодонтска деформация с естетични керамични брекети на двете челюсти за целия период 3700-4300 лв
Поставяне на апарат за бързо максиларно разширение 350 лв.
Поставяне на функционален апарат 400 лв.

Терапия

Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит 1 повърхност 70 лв.
Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит 2 повърхности 85 лв.
Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит -3 повърхности 100 лв.
Естетично възстановяване на фронтален зъб 120 лв.
Изграждане на фрактуриран зъб без радикуларен щифт 100 лв.
Кореново лечение на зъб с един коренов канал + запълване 170лв
Кореново лечение на зъб с два коренови канала + запълване 190лв
Кореново лечение на зъб с три коренови канала + запълване 250лв
Поставяне на радикуларен фибро- щифт 80 лв.
Поставяне на радикуларен фибро- щифт + обтурация 120 лв.
Изработка на фотополимерен инлей 180 лв.

Педиатрия

Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит на временен зъб 60 лв.
Лечение на пулпит на временен зъб 100лв.
Лечение на периодонтит на временен зъб 120лв.
Екстракция на млечен зъб 30лв.
Силанизиране зъб 35 лв.
Флуоризиране на зъб 25 лв.
Флуоризиране на челюст 120лв.

Протетика

Изработване на металокерамична прагова корона включително отпечатък + циментиране 300 лв.
Керамична корона 500 лв.
Керамичен инлей 500 лв.
Изцяло керамична фасета 600 лв.
Изработка на временна корона в клинични условия 60 лв.
Изработка на временна корона в лабораторни условия 80 лв.
Изработка на восъчен проект на бъдещата конструкци (WAX- UP) на зъб 30 лв.
Препариране на коренов канал за лят щифт 80 лв.
Частична плакова протеза на едната челюст 350 лв.
Тотална плакова протеза на едната челюст 350 лв.
Тотални плакови протези на двете челюсти 700 лв.
Репаратура или ребазация на плакова протеза 100 лв.
Моделнолята протеза 700 лв.
Металокерамична корона върху имплант 350 лв.

Хирургия

Терминална анестезия 10 лв.
Проводна анестезия 15 лв.
Интралигаментарна анестезия 5 лв.
Екстракция на еднокоренов зъб 70 лв.
Екстракция многокоренов зъб 100 лв.
Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб 150 лв.
Екстракция на нерезорбиран зъб 50 лв.
Екстракция на полуретиниран зъб 350 лв.
Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на кост 550 лв.
Поставяне на имплант 1500 лв.
Инцизия ,влючително поставяне на анестезия и дрен 80 лв.
Локална обработка на устна лигавица 20 лв.
Кюретаж на пародонтален джоб + анестезия 50 лв.
Циркумцизио на полуретиниран зъб + анестезия 100 лв.

Дентална клиника Ортодент работи с НЗОК.