Цени

Диагностика

Първичен преглед (снемане на зъбен статус и изготвяне на досие) 20 лв.
Профилактичен преглед (включително полиране на съзъбието) 20 лв.
Ортодонтска консултация 30 лв.

Профилактика

Почистване на зъбна плака и зъбен камък с ултразвук и полиране на съзъбието със сода 80 лв.
Мотивация и обученеие за поддържане на устна хигиена 20 лв.
Силанизиране зъб 35 лв.
Флуоризиране на зъб 20 лв.
Флуоризиране на челюст 100 лв
Изработка на шина за бруксизъм 250 лв.

Избелване на зъби

Домашно избелване + изработка на шините 250 лв.
Клинично избелване 400 лв.
Избелване на единичен зъб с ендогел за три посещения 100 лв.

Ортодонтия

Ортодонтска консултация 30 лв.
Биоматричен анализ на ситуационни модели + отпечатък, вкл. анализ на телерентгенография 100 лв.
Лечение на ортодонтска деформация с трейнер 300 лв.
Лечение на ортодонтска деформация на едната челюст със снемаем ортодонтски апарат 500 лв.
Лечение на ортодонтска деформация със сложен междучелюстен апарат 700 лв.
Лечение на ортодонтска деформация с метални неестетични брекети на две челюсти за целия период 2900-3600 лв.
Лечение на ортодонтска деформация с естетични керамични брекети на двете челюсти за целия период 3700-4300 лв
Поставяне на апарат за бързо максиларно разширение 250 лв.
Поставяне на функционален апарат 400 лв.

Терапия

Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит 1 повърхност 60 лв.
Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит 2 повърхности 80 лв.
Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит -3 повърхности 100 лв.
Естетично възстановяване на фронтален зъб 100 лв.
Изграждане на фрактуриран зъб без радикуларен щифт 80 лв.
Кореново лечение на зъб с един коренов канал + запълване 160лв
Кореново лечение на зъб с два коренови канала + запълване 180лв
Кореново лечение на зъб с три коренови канала + запълване 240лв
Поставяне на радикуларен фибро- щифт 80 лв.
Поставяне на радикуларен фибро- щифт + обтурация 120 лв.
Изработка на фотополимерен инлей 150 лв.

Педиатрия

Изработване на обтурация с естетичен фотокомпозит на временен зъб 60 лв.
Лечение на пулпит на временен зъб 70лв.
Лечение на периодонтит на временен зъб 100лв.
Екстракция на млечен зъб 30лв.
Силанизиране зъб 35 лв.
Флуоризиране на зъб 20 лв.
Флуоризиране на челюст 100лв.

Протетика

Изработване на металокерамична прагова корона включително отпечатък + циментиране 250 лв.
Керамична корона 500 лв.
Керамичен инлей 500 лв.
Изцяло керамична фасета 600 лв.
Изработка на временна корона в клинични условия 50 лв.
Изработка на временна корона в лабораторни условия 60 лв.
Изработка на восъчен проект на бъдещата конструкци (WAX- UP) на зъб 30 лв.
Препариране на коренов канал за лят щифт 80 лв.
Частична плакова протеза на едната челюст 350 лв.
Тотална плакова протеза на едната челюст 350 лв.
Тотални плакови протези на двете челюсти 600 лв.
Репаратура или ребазация на плакова протеза 80 лв.
Моделнолята протеза 600 лв.
Металокерамична корона върху имплант 300 лв.

Хирургия

Терминална анестезия 10 лв.
Проводна анестезия 15 лв.
Интралигаментарна анестезия 5 лв.
Екстракция на еднокоренов зъб 70 лв.
Екстракция многокоренов зъб 80-100 лв.
Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб 150 лв.
Екстракция на млечен зъб 30 лв.
Екстракция на полуретиниран зъб 300 лв.
Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на кост 550 лв.
Поставяне на имплант 1500 лв.
Инцизия ,влючително поставяне на анестезия и дрен 80 лв.
Локална обработка на устна лигавица 20 лв.
Кюретаж на пародонтален джоб + анестезия 50 лв.
Циркумцизио на полуретиниран зъб + анестезия 80 лв.

Дентална клиника Ортодент работи с НЗОК.