Какво е орална хирургия?

В случай, че всички методи за лечение на зъби, са привършени, то остава провеждането на лечение чрез орална хирургия, което помага за възстановяването на пациента. Хирургичната дентална медицина в наши дни е много развита и не се свързва с дълги и болезнени процедури, които притесняват хората. Интервенциите са най-различни, според оплакванията на гражданите.

Оралната хирургия е дял от денталната медицина, в който влизат различни видове оперативни интервенции в областта на устната кухина. Основно се свързва с екстракцията (изваждане) на зъби, ретинирани или полуретинирани мъдреци, отстраняване на кисти в челюстите, апикална остеотомия, поставяне на зъбни импланти и др.

Екстракция

Изваждането на зъб представлява цялостно отстраняване на зъба от костта. Това е най-често срещаната хирургична интервенция в стоматологията.

Екстракцията на постоянни зъби се извършва в следните случаи:
  • силно разрушени зъби, които не могат да бъдат възстановени с конвенционалните методи на лечение;
  • зъби, които са „входна врата“ за развитието на инфекции в челюстните кости;
  • зъби с персистиращ възпалителен процес и безуспешно консервативно лечение;
  • при напреднали пародонтални заболявания, свързани със загуба на кост и повишена подвижност на зъбите;
  • ретинирани или полуретинирани зъби/мъдреци;
  • неправилно разположени зъби, които травмират лигавицата на устата и езика, затрудняват храненето и говора;
  • по ортодонтски показания – при недостатъчно място в челюстните кости за пробив и подреждане на зъбите;
  • свръхбройни зъби и др.
Противопоказания

Абсолютни противопоказания за екстракция на зъби няма. Има относителни противопоказания, които налагат отлагане на екстракцията за по-къс или по-дълъг период от време, необходим за възстановяване на организма, провеждане на изследвания и подготовка, в зависимост от преценката на вашия личен стоматолог или орален хирург.

Как протича манипулацията?

След обстоен преглед (снемане на анамнеза и зъбен статус) се пристъпва към поставянето на локална анестезия (упойка). При настъпване на обезболяване се преминава към екстракция на съответния зъб с помощта на специални екстракционни клещи и лостове. След изваждането на зъба се преминава към кюретаж (почистване) на зъбната алвеола (мястото, където е лежал зъбът в костта) с цел отстраняване на налична възпалителна тъкан. В някои случаи се налага поставянето на хирургичен шев.

При екстракцията на ретинирани (изцяло разположени в костта) или полуретинирани (частично разположени в костта) мъдреци често се налага отстраняване на част от костта, покриваща зъба или създаването на улей в нея с цел улесняване на достъпа.

 

Други хирургични интервенции са инцизиите и циркумцизиите.

Инцизията представлява прерязване на меките тъкани с цел да се достигне до огнището на възпалителния процес и да се направи евакуация (дренаж) на наличния ексудат (в повечето случаи – гной).

Циркумцизията представлява цялостно изрязване на капишона (лигавицата), покриваща коронката на пробиващ зъб, в повечето случаи мъдрец.

Други често прилагани хирургични манипулации в устната кухина са апикалната остеотомия и хемисекция.

Апикалната остеотомия представлява хирургична процедура, при която се отстранява кореновият връх на зъба заедно с патологичните тъкани, предизвикващи възпаление.

Хемисекцията е хирургичен метод за отстраняване на един или два от корените на многокоренов зъб, заедно с прилежащата му коронкова част с цел стабилизиране на пародонтално заболяване и решаване на въстановителни проблеми.

Относно повече информация за хирургичните интервенции в дентална клиника Ортодент може да ни пишете на office@ortodentbg.com.

Цените ни може да разгледате тук.
Call Now Button