Ортодонтско лечение

Ортодонтия – описание

Ортодонтията е дял от стоматологията, който се занимава с корекции на захапката и аномалиите на зъбния растеж и развитие. Това става с изправяне, преместване и подобряване на външния вид и функционалността на зъбите. Ортодонтско лечение се грижи за здравето на устната кухина – зъби, венци и челюстни стави, в дългосрочна перспектива, защото разпределя равномерно дъвкателното натоварване върху всички зъби.

Какви проблеми се решават с ортодонтско лечение

Ортодонтското лечение позволява неравните, струпани или ротирани зъби да бъдат изправени и преместени в правилно положение. Освен че подобрява вида на зъбите и захапката и облекчава устната хигиена, ортодонтското лечение може да реши някои проблеми на дихателната система и на храносмилането. Горните резци при някои пациенти са силно издадени напред и това е неестетично, но по-важното е, че  те са подложени на много по-голям риск от увреждане. Ортодонтското лечение може да ги прибере назад, както и да коригира всяко друго неправилно разположение на зъбите. Когато има аномалия в захапката, натоварването на челюстните мускули и стави се увеличава и това довежда до главоболие. Ортодонтът може да облекчи и тази ситуация. В други случаи пациентът е напълно доволен от вида на усмивката си, но разбира, че му е  нужно ортодонтско лечение от друг специалист – остеопат, пародонтолог или ортопед.

Ортодонтско лечение, на каква възраст?

Ортодонтското лечение може да решава проблеми във всяка възраст. Желателно е децата да се заведат на профилактичен преглед при ортодонт още на 3 години. На тази възраст  основната задача на специалиста е да помогне при формирането на правилна захапка, да се отстранят причините за неправилно дишане, преглъщане и разположение на  езика в устата. Някои неща могат да се коригират само с назначаване на индивидуална миогимнастика. За насочване растежа на челюстта в правилна посока, са нужни трейнъри или снемаеми ортодонтски апарати.

Лечението на деца от 7 до 15 г. влияе на оформянето на постоянната захапка. През този период се използват снемаеми и фиксирани ортодонтски апарати (пластинки и брекети). През този период може да се лекуват миофункционалните нарушения, които при възрастните почти не подлежат на промяна или се коригират много трудно.

Не трябва да се чака смяната на всички млечни зъби с постоянни и чак тогава да се заведе детето при ортодонт. Колкото по-малък е пациентът, толкова по-пластична е костната му тъкан и може да се влияе на растежа на челюстта. Работата е там, че горната челюст е неподвижна и съединена с черепа, а долната е подвижна е прикрепена към горната със става, която се формира напълно до 12-14 годишна възраст. До тогава може най-ефективно да се влияе върху правилния растеж и положението на челюстта. При по-възрастните пациенти, до добър резултат се стига по-сложно, трябва повече последователност, но имаме много пациенти над 30 годишна възраст, които имат отлични резултати, един от последните ни случаи е на пациент на 55 години.

Ортодонтско лечение при възрастните се налага за:

 • Изправяне на зъби;
 • Изравняване и подреждане на зъбните дъги в двете челюсти;
 • Коригиране на пространства между зъби и други естетически дефекти;
 • Коригиране на отворена, дълбока или кръстосана захапка;
 • Корекции на деформации, възникнали поради загуба на зъби, изтриване или възрастови изменения;
 • Подготовка за ефективно протезиране.

  Етапи на ортодонтско лечение:

  Ортодонтското лечение не се състои само в поставяне на снемаем апарат или брекети. Следователно, да се определи цената на лечението единствено според цената на снемаемия апарат или фиксиран (брекети) е погрешно.

Предварителен етап:

Предварителният етап на лечението започва с диагностика на проблема и съставяне на план. За прецизната диагностика са необходими: модел на челюстите и захапката на пациента, фотодокументация (интраорални и екстраорални снимки на пациента), както и рентгенови снимки (ортопантомография и телерентгенография). В някои случаи се налага допълнително изследване на челюстната става. След получаване на резултатите от всички тези изследвания, се съставя подробен план на ортодонтското лечение, определя се апаратът (снемаем или фиксиран) и се прогнозират сроковете за достигане на желаните резултати. Назначават се подготвителни процедури – професионално почистване на зъбен камък и полиране, лечение на зъби или екстракция по ортодонтски показания.

Етап на активно лечение:

Най-много ортодонтски проблеми се решават чрез лечение с фиксирана система (брекети).
Как се поставят брекетите на зъбите?
Преди фиксирането на самите брекети, зъбите се почистват с четка и паста и след това се обработват последователно с ецващ агент и бонд за по-добра адхезия на брекетите с емайла. Следва залепване на брекетите един по един със специален цимент. Така фиксираните на повърхността на зъбите брекети се съединяват помежду си със специални дъги, изработени от различни видове метал (никел-титан, стомана и други). Дъгата се стреми да приеме програмираната форма и положение, дърпа брекета, а с него и зъба в точно изчислено от ортодонта направление. Ортодонтската дъга е активният елемент на брекет-системата и трябва да се смени, след като изпълни задачата си. Ето защо, ортодонтът сменя дъгата с нова през няколко месеца докато лечението завърши с постигнат резултат. След фиксирането на брекетите, пациентът се информира как правилно да чисти зъбите си докато трае лечението, как да се храни, кои продукти да изключи от употреба и как да се справя с евентуално възникнала болка и неприятни усещания вследствие на фиксираната система (брекети).

Ретенционен етап (задръжна фаза):

След завършването на лечението, настъпва ретенционният период – на механично задържане на зъбите в новото положение, след свалянето на брекетите. По продължителност, ретенционният период  може да продължи 2 години и повече, в зависимост от индивидуалния случай. Счита се, че ретенционният период трябва да продължи поне толкова, колкото е бил лечебният период. Поставят се ретайнери – снемаеми или фиксирани на горната и долната челюст. Понякога пациентът допълнително носи протектори за през нощта. По време на ретенционния период, пациентът посещава своя ортодонт веднъж на 6 месеца за оглед на апарата и за контрол на стабилността на резултата от лечението. В други случаи, след ортодонтското лечение се прави протезиране или старите реставрации  се заменят с нови протезни конструкции. Понякога е необходим контрол върху изникването на мъдреци или пък изваждането им, ако е необходимо.

Ранно ортодонтско лечение

Фаза 1

За ранно се счита ортодонтското лечение на пациенти между 7 и 9 годишна възраст. Тогава детето е с вече постоянни резци и първи молари, но все още има млечни зъби, които предстои да се сменят с постоянни. На тази възраст – с  трейнър, снемаем апарат или брекети, ортодонтът може успешно:

 • Да формира правилния растеж на детската челюст;
 • Да осигури място за поникване и растеж на постоянните зъби;
 • Да елиминира вредните навици;
 • Да подобри говора и дишането.

Фаза 2

Лечението във фаза 2 има за цел да подреди правилно зъбите в реда и може да започне, когато всички постоянни зъби са изникнали. Възрастта за това лечение е 11-13 г. и включва поставяне на брекети и на двете челюсти.

Апарати за ортодонтско лечение

Функционални ортодонтски апарати

Използват се за корекции на челюстта. Устройствата са механични и използват силата на мускулите на самите челюсти. Могат да отстранят някои нарушения при формирането на челюстите – задържане в растежа или прекалено развити челюсти. Функционалният апарат нормализира дейността на мимическите мускули и променя цялостната визия на лицето. Апаратите са различни и, в зависимост от конкретния случай, могат да са във вид на лицева маска за придвижване на горната челюст напред, може да се комбинират с брекети за правилно изникване на постоянни зъби и т.н.

Трейнъри

Трейнърите са ортодонтски апарати, които решават по-леки проблеми. Носят се предимно нощем или по няколко часа през деня. Изработват се от еластичен материал – в началото се ползва най-мек трейнър и постепенно твърдостта му се увеличава. Предназначението му е да повдига меките тъкани в устата, ако те пречат на нормалното развитие на детската челюст. Апаратът коригира дишането, преглъщането и положението на езика. Едно от предназначенията на трейнъра е да отучи децата от вредните навици.

Допълнителни устройства при ортодонтско лечение

В допълнение към брекетите, вечер или през нощта, някои пациенти трябва да носят ортодонтски шапки. Това се налага в определени случаи. Ортодонтските шапки (headgear) са вид ортодонтски апарат, който обикновено се прикрепя към главата на пациента с ремък или няколко ремъци около главата или врата на пациента. От това силата се прехвърля към устата/челюстите на пациента. Шапките се използват за коригиране на захапката и поддържане на правилното изравняване и растеж на челюстта. Обикновено се препоръчва за деца, чиито челюстни кости все още растат.
За разлика от брекетите, шапките се носят частично извън устата. Ортодонтът може да препоръча шапка за глава на пациент, ако захапката му е по-сериозно нарушена. Устройството обикновено прехвърля силата към зъбите чрез лицева дъга или куки към брекетите на пациента или апарата за бързо палатинално разширение, който помага при коригиране на по-тежки проблеми със захапката или се използва за задържане на зъбите и челюстите на пациента. При преждавременна загуба на млечен зъб, често се използва местопазител, който пази място за поникването на постоянен зъб.

Брекети

В зависимост от начина на закрепване, брекетите са:

 • Фиксирани брекети:

Ако положението на челюстта и зъбите трябва да се измени много повече, отколкото това може да стане със снемаемите брекети, се използват неподвижни, фиксирани брекети. Те се закрепват неподвижно върху зъбите и остават там до края на лечението. Фиксираните брекети са устройства, които пациентът не може сам да свали. Те са и единствен вариант за корекции при възрастни пациенти.

 • Лингвални:

Закрепват се от вътрешната страна на зъбите. Остават незабележими и се използват за решаване на конкретни проблеми. Недостатък е, че стесняват мястото за разполагане на езика и нарушават говора на пациента в началото на лечението. Усложняват почистването на зъбите и устата като цяло.

В зависимост от материала, от който са изработени, брекетите са:

 • Метални:

Най-здрави като конструкция. Фиксираните брекети основно са метални. По-некомфортни и забележими са от другите видове, но това се компенсира с по-голямата сигурност на устройството. Те са и най-евтините като цена, но могат да предизвикат алергия и лесно нараняват лигавицата в устата.

 • Сапфирени:

Най-естетично изглеждащите брекети са изработени от изкуствени сапфирени кристали. За разлика от металните, при тях няма остри ръбове и пациентът много бързо свиква да ги носи. Възможен е вариант на комбинация между метал и кристали, при който видимата част на брекетите е сапфирена, а невидимата част от конструкцията – метална и по-стабилна. Сапфирените брекети не предизвикват алергични реакции.

 • Керамични:

Те са по-големи като размер, но се сливат с цвета на зъбите и са предпочитани от естетична гледна точка. Недостатък е, че керамиката е крехка и не се препоръчва при по-сериозни деформации.  Другият проблем е, че керамичните, както и сапфирените брекети са с висока цена. Не причиняват алергии, но предизвикват по-голямо триене при преместването на зъбите.

Алайнери

Макар и да ги наричат „невидими брекети”, спокойно може да се разглеждат като самостоятелен ортодонтски апарат. Алайнерите са подвижни устройства, изработени от здрав, прозрачен ,еластичен материал, които покриват цялата зъбна дъга и оказват механично въздействие на проблемните участъци. Използват се за изправяне на зъби. За всеки пациент се изработват няколко набора алайнери, като всеки се носи по две седмици. За най-добър резултат се препоръчва да се носят по 22-23 часа в денонощие. Свалят  се при хранене и почистване на зъбите и междузъбните пространства. За да се проведе такова лечение, пациентът трябва да е с постоянно съзъбие. Решават леки и средно тежки проблеми. Почти не нараняват зъбния емайл и венците. Лесно се почистват с топла вода. Те са комфортни за носене и незабележими  за околните. Единствените им недостатъци са, че изискват много по-голяма отговорност от пациента (лечението протича почти самостоятелно) и не са подходящи за деца, защото лесно се свалят.

Често задавани въпроси за ортодонтско лечение

Каква е продължителността на ортодонтското лечение?

Времето на лечение зависи от сериозността на проблема и може да продължи от няколко месеца до 2,5 години. При повечето пациенти крайният резултат се получава след 1-2 години лечение.

Предизвиква ли болки ортодонтското лечение?

Всички ортодонтски апарати предизвикват определен дискомфорт, докато пациентът свикне с носенето им. Ако неприятното усещане не минава или се появи болка, ортодонтът регулира апарата. Трябва да се има предвид, че дискомфорт се усеща след всяка корекция на устройството в периода на лечение, но той преминава бързо.

Налага ли лечението чести посещения в кабинета?

Обикновено фиксираните брекетите се коригират на всеки 4-6 седмици. Лечението с алайнери е по-самостоятелно, но също изисква смяна на  апаратчето през определен период. Ортодонтът определя честотата на посещения според всеки отделен случай и използван апарат за лечение.

Колко ефективно е ортодонтското лечение?

Успехът зависи не само от уменията на ортодонта, но и от желанието на пациента (и родителите, ако се лекува дете).  Важно е всички инструкции да се спазват точно и да не се пропускат назначените посещения.

Налага ли се изваждането на зъби, за да се осигури място за други?

Ако в устата няма достатъчно място за всички постоянни зъби, някои зъби могат да бъдат извадени. Така няма да се образува струпване. Но ваденето на зъби се налага само в някои случаи. Някои струпани зъби може да се коригират с други способи (стрипинг).

Може ли ортодонтско лечение да повреди зъбите?

Ако в процеса на лечение за зъбите не се полагат необходимите грижи, те може да се увредят. Самите брекети не са опасни за зъбите, но неправилното почистване и честата употреба на сладки храни и напитки, може да доведе до начални кариозни процеси. Зъбите и брекетите трябва да се почистват много по-старателно, защото задържат повече храна и плака и се образуват много повече налепи и зъбен камък.

Остават ли за постоянно резултатите от ортодонтското лечение?

Дори и след свалянето на брекетите, зъбите ще продължат да се движат, но преместването ще  е толкова незначително, че повторно лечение се налага изключително рядко.

Дентална клиника Ортодент – гр.София работи с една от най-доказаните систмеми за метални брекети в световен план Alexander /създадена от професор Уик Алекзандър/. Тя е съчетание на качество, иновация и многократни подобрения през годините. Нашият главен ортодонт доктор Цветелина Узунова и д-р Мариета Симеонова са членове на изследователския клуб Alexander са редовни участници в лекциите и обученията на клуба, някои водени лично от създателя на системата.

В нашия YOUTUBE канал може да се запознаете как изглеждат всички ортодонтски процедури, които Ви интересуват.

Тук може да се запознаете и с други материали свързани с ортодонтско лечение:

Можете да се запознаете с една част от приключените ортодонтски лечение в галерията тук.

Ако имате някакви въпроси свързани с услугите, пишете ни на office@ortodentbg.com.

Дентална клиника Ортодент предлага разсрочено плащане на своите пациенти. Цените за ортодонтското лечение при нас, може да видете тук.

 

 

Call Now Button