Ортодонтски анализ | Всички стъпки

Едни от най-често задаваните въпроси във връзка с ортодонтската ни работа е – трябва ли ми ортодонтски анализ, какво представлява и защо отнема толкова време?! В този кратък, но надяваме се изчерпателен материал, ще Ви опишем и визуализираме стъпките, през които ще минете преди да получите Вашия ортодонтски анализ.

Ортодонтията е част от стоматологията, която се фокусира върху диагностицирането и лечението на неправилни захапки.

Съвременната ортодонтия изисква усъвършенстване на методите на диагностика. Това налага клинични и параклинични изследвания. Правилната диагностика се формира чрез задълбочени изследвания и преминава през няколко последователни етапа:


1. Анамнеза

 Тя е субективен метод, тъй като данните предоставени от пациента или неговите родители могат да са неточни. Въпреки това, тя има съществена роля за изграждане на  правилния план на лечение.

2. Клиничен статус

  • Общ статус – оценка на общото физиологично и психично развитие; Оценява се развитието на цялото тяло, стойка, мускулен тонус.
  • Локален статус – той включва екстраорален, интраорален, изследване на дишането както и изследване на движенията на долната челюст;
  • За помощта на тази част от диагностиката и за изготвяне на прецизна ортодонтска документация се правят екстраорални и интраорални снимки;

3. Снемане на ортодонтски отпечатък           

Вариант 1 – за биометрични методи на анализ са необходими ортодонтски модели. За целта е необходимо снемане на отпечатъци от двете челюсти. Те са изключително важни тъй като при ортодонтския анализ върху тях се прилагат редица диагностични методи.

Вариант 2 – В дентална клиника “Ортодент” използваме и дигитален 3D скенер, който улеснява работния процес и най-вече предлага по-голямо удобство за пациента. С помощта на скенера се регистрират двете челюсти на пациента, след което се принтират 3D ортодонтски модели.

4. Анализ на  рентгенови снимки – панорамна и профилна телерентгенография

За целите на ортодонтския анализ са необходими няколко рентгенови изследвания.

Рентгеновите снимки са важен инструмент за клиничната оценка. Ортодонтите трябва да имат достатъчна информация за това какво има под венците.  Рентгеновите лъчи са единственият начин да се видят корените на зъбите, костите и ставите. При тези изследвания лъчевото натоварване за организма е относително малко в сравнение с ползата и информацията, която носят.

5. Диагноза и план

След като са налични фото и рентгенови снимки, диагностични модели и компютърен анализ на телерентгенография, започва изготвянето на плана Ви на лечение.

Планът за ортодонтско лечение е схема на целия процес, който се предприема, за да постигнем Вашата идеална усмивка. Планът е документ, в който са описани подробно диагностичните резултати, възможните варианти за лечение, целите на ортодонтското лечение, необходимите ортодонтски апарати, продължителност, етапи, последваща ретенция, индивидуална финансова схема и начин на плащане. Ние в дентална клиника „Ортодент“ вярваме в максимата, че добрият план води до ясно лечение с предвидими резултати.

Нашата работа е да представим фактите, включително плюсовете и минусите на всеки вариант за лечение. Наша отговорност е да предоставим достатъчно информация, за да направите информиран избор!

* Срокът за изготвяне на ортодонтския анализ в Дентална клиника Ортодент, ориентировъчно е около 30 дни.

Молим Ви, бъдете търпеливи, цената е Вашата бъдеща усмивка 🙂

Тук може да видите на каква цена е ортодонтският анализ.

Тук може да се запознаете с екипа от нашите ортодонти.

Всичко за най-важно за брекетитетемата

Ранно ортодонтско лечениетемата

Leave a comment

Call Now Button